Společnost    N O R A N E T,

je zavedenou ryze českou společností působící v oblasti počítačových a telekomunikačních sítí na domácím trhu od roku 1995.

Poskytujeme zákazníkovi komplexní řešení od strukturovaných kabelových systémů až po vybavení počítačových sítí aktivními prvky, servery, pracovními stanicemi a veškerým příslušenstvím, realizaci digitálních komunikačních systémů, dodávku telefonních systémů, údržbu a management počítačových sítí.

Nabízíme kompletní infrastrukturu pro informační systémy podniků a institucí. Velkou výhodou je poskytnutí možnosti systémové integrace, kde nabízíme zákazníkovi zahrnout do jediného investičního celku veškeré slaboproudé i silnoproudé technologie pro realizaci informačního zázemí podniku nebo instituce.

Naše společnost se opírá o silné zahraniční partnery, vedoucí společnosti, producenty a normotvůrce, takže výsledné instalace odrážejí spojení špičkových technologií, standardů a v neposlední řadě i kvalitní práci, která je zárukou spokojenosti našich zákazníků.

Snažíme se poskytnout zákazníkovi možnost dodávky kompaktního technologického celku na klíč s výhodou jednání s jediným smluvním partnerem.

Síla našeho realizačního týmu spočívá ve vysoké garanci kvality, podepřené praktickými zkušenostmi a realizacemi.