Internetové služby

Poštovní server

Poštovní server používá kvalifikovaný certifikát vydaný důvěryhodnou autoritou. Certifikát je vydán pro „DNS=noranet.cz“ a proto je třeba se vždy při přístupu k SMTP/POP3/IMAP odkazovat na „noranet.cz“ (SMPT=POP3=IMAP=noranet.cz).

Pokud používáte k odesílání pošty server „noranet.cz“, nebude vaše odeslaná pošta automaticky uložena v IMAP složce „Sent“. Z tohoto důvodu používejte u IMAP klientů ukládání „Odeslané pošty“ na server. Tuto funkci není možné na serveru ručně ovládat.

Pro přihlášení k POP3, IMAP a SMTP serveru používejte vždy kompletní přihlašovací jména (e-mail adresa přiděleného mailboxu) včetně domény (např. pokus@noranet.cz) jak je uvedeno v následujících návodech. Pro přihlášení nepoužívejte „aliasy“ ani jména bez domény.

Konfigurace Microsoft Outlook

Účet obsluhovaný POP3

Účet obsluhovaný IMAP

Webový klient (webmail)

Adresa Webového rozhraní e-mailového klienta je https://webmail.noranet.cz/. Zde můžete spravovat svoji doručenou i odeslanou poštu, změnit heslo ke svému účtu, nastavit automatickou odpověď v nepřítomnosti, …

Pokud spravujete e-mailové účty pro vaši firmu, použijte rozhraní PostfixAdmina a přihlaste se účtem administratora vaší internetové domény.

iPhone

Účet obsluhovaný IMAP


Webový server

Pro správu webového prostoru (administraci vašich webových stránek) použijte zabezpečený FTP protokol. Buďto SFTP na portu 22 nebo FTPS na portu 21. Lze použít například program WinSCP nebo program FileZilla, případně Total Commander s pluginem.

Pro přihlášení použijte účet administrátora vaší internetové domény (jmeno@vasedomena.cz), jako hostitele uveďte adresu vašeho web serveru (www.vasedomena.cz).

Přístup SFTP (WinSCP)

Přístup FTPS (WinSCP)

MySQL databáze

CLOUD