ToDo

akciové společnosti mají od 1. ledna 2014 zákonnou povinnost zřídit internetové stránky a uveřejňovat na nich informace dle zákona o obchodních korporacích
  • pozvánku na valnou hromadu (nejméně 30 dnů přede dnem jejího konání);
  • účetní závěrku;
  • zprávu o vztazích mezi propojenými osobami a další.