Společnost    N O R A N E T - C Z,   

je zavedenou ryze českou společností působící v oblasti IT, počítačových a telekomunikačních sítí, slaboproudých elektronických systémů a dalších elektrotechnických zařízení na domácím trhu od roku 1995.

  • Poskytujeme zákazníkovi komplexní podporu od návrhu, projektování až po konečnou realizaci a servisní podporu.
  • V oblasti ITC nabízíme zákazníkovi komplexní řešení od strukturovaných kabelových systémů až po vybavení počítačových sítí aktivními prvky, servery, pracovními stanicemi a veškerým příslušenstvím, realizaci digitálních komunikačních systémů, údržbu a management realizovaných technologií.
  • Nabízíme kompletní infrastrukturu pro informační systémy podniků a institucí. Velkou výhodou je poskytnutí možnosti systémové integrace, kde nabízíme zákazníkovi zahrnout do jediného investičního celku veškeré slaboproudé i silnoproudé technologie pro realizaci informačního zázemí podniku nebo instituce.
  • Naše společnost se opírá o silné tuzemské i zahraniční partnery, vedoucí společnosti, producenty a normotvůrce, takže výsledné instalace odrážejí spojení špičkových technologií, standardů a v neposlední řadě i kvalitní práci, která je zárukou spokojenosti našich zákazníků.
  • Snažíme se poskytnout zákazníkovi možnost dodávky kompaktního technologického celku na klíč s výhodou jednání s jediným smluvním partnerem.
  • Síla našeho realizačního týmu spočívá ve vysoké garanci kvality, podepřené praktickými zkušenostmi a realizacemi.

Cílem našeho snažení je spokojený zákazník, který má s odvedenou prací dobrou zkušenost a může stát se trvalým obchodním partnerem.